Voorwaarden bij We Connect

Met bovenstaande knoppen kunt u onze voornaamste voorwaarden downloaden. Hieronder leest u een samenvatting met de belangrijkste regels in niet juridische taal. we proberen dit zo goed mogelijk te formuleren, maar uiteindelijk geld altijd de bepaling die opgenomen is onder de officiële voorwaarden die u boven kunt aanklikken.

 • Al onze producten worden geleverd met volledige garantie volgens de Europese normen. Dat betekent minimaal 2 jaar, behoudens enkele uitzonderingen
 • Voor de garantie worden wij ondersteund door onze leveranciers
 • Wij leveren niet op rekening aan particulieren. Wij vragen betaling vooraf of contant bij aflevering. U kunt nog niet met uw PIN betalen
 • Een bed moet veilig gemonteerd worden en dat doen wij graag voor u. De bezorging en montage is bij de prijs van een koopbed inbegrepen. U kunt niet afhalen, tenzij op uw verzoek uitdrukkelijk met u afgesproken
 • Wij streven een snelle levering en montage na. Uiteraard is de levering afhankelijk van onze voorraad en van de voorraad van onze leveranciers. Opties of accessoires vragen soms meer tijd. Altijd proberen wij u zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te helpen, eventueel met een tijdelijke oplossing
 • indien u via onze webshop besteld, zijn wij gehouden aan de Europese regels voor webshops. Dat betekent o.a. dat u 14 dagen de tijd heeft om ons te laten weten dat u toch besluit het bestelde artikel retour te sturen. Daarna heeft u 14 dagen de tijd het artikel retour te sturen naar ons. Een uitzondering wordt gemaakt voor hygiene artikelen als matrassen, tilgordels en zitkussens. Bent u niet tevreden over dit artikel, laat het ons weten en we kijken hoe we dit op kunnen lossen. NB: u kunt NIET zo maar op eigen initiatief het artikel retour sturen zonder overleg
 • indien u besluit gebruik te maken van uw herroepingsrecht, zo heet het recht op het retourneren van op internet bestelde artikelen, dient u zelf zorg te dragen voor het retourneren van de goederen en de betaling daarvan. Dit geld uiteraard niet voor gehuurde producten
 • Wij betalen u het volledige aankoopbedrag, inclusief verzendkosten, binnen 14 dagen terug op voorwaarde dat we het artikel inmiddels ontvangen hebben
 • Gegevens op onze website zijn onder voorbehoud van drukfouten en nog niet doorgevoerde wijzigingen
 • Wij hanteren een speciale kortingsregeling voor de aankoop van uw bed of lift na verhuur
 • Wij kunnen niet standaard uw bed of lift weer terugkopen als u het niet meer nodig heeft
 • Voor verhuur gelden speciale voorwaarden

Definities Huurder              : Diegene die een bed huurt en de overeenkomst aangaat Verhuurder         : We Connect Coöperatie U.A., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09188839 Huurperiode      : De periode dat huurder het gehuurde kan gebruiken Totstandkoming en duur van de overeenkomst Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat de huurder een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd, tenzij anders vermeld.

 

 • De eerste huurperiode is 1 volle maand
 • Daarna wordt steeds stilzwijgend verlengd met 1 maand
  • Tenzij huurder voor het einde van de betreffende huurperiode heeft gemeld dat hij per week wil verlengen en binnen de gestelde termijn de huur voor 1 week heeft betaald
   • Waarna steeds stilzwijgend wordt verlengd met 1 week
   • Er vind geen restitutie plaats indien achteraf blijkt dat huren per maand voordeliger was geweest
   • De overeenkomst wordt ontbonden indien de huurder meldt dat hij de huur wil opzeggen en het bed opgehaald kan worden
    • De opzegging kan mondeling, per telefoon, per mail of via een bericht vanaf de website.
    • verhuurder zal de opzegging onverwijld schriftelijk bevestigen.
    • Als datum van opzegging geldt de ontvangst van de opzegging door verhuurder, welke datum zal worden bevestigd in de bevestiging.
    • Er wordt zo snel mogelijk een afspraak gemaakt voor ophalen van het bed
    • Er vind geen restitutie plaats van een deel van de huursom als de huurperiode nog niet volledig verlopen is

    Betaling Verhuurder heeft pas de verplichting het gehuurde te leveren na betaling van de huursom voor de eerste maand plus de vergoeding voor het bezorgen en installeren.

    • Betaling van de overeengekomen huursom voor de  volgende huurperioden dient steeds plaats te vinden voor aanvang van de betreffende huurperiode
     • Bij niet tijdig betalen van de huursom verliest de huurder het recht om het gehuurde te gebruiken en mag de verhuurder het verhuurde direct ophalen
     • Het ophalen van het gehuurde ontslaat de huurder NIET van de plicht de huursom te betalen

     Betaling kan via

     • De website www.wconnect.eu met o.a. Ideal of op verzoek via een toegezonden email link
     • Bankoverschrijving naar IBAN NL26ABNA0434592781 ten name van We Connect Coöperatie U.A.
     • Contante betaling (alleen de eerste termijn plus bezorg- en installatiekosten)

     Verplichtingen huurder Huurder zal:

     • Het gehuurde niet anders gebruiken dan waarvoor het bedoeld is en in overeenstemming met de bijgeleverde gebruiksaanwijzing
     • Aan het gehuurde alle zorg besteden om het in goede staat te houden
     • Ontstane schade aan het verhuurde onverwijld melden aan verhuurder
     • Schade aan het verhuurde waarvan de oorzaak is toe te rekenen aan huurder of een aan huurder verbonden persoon, alsmede schade welke is ontstaan door brand, verlies , diefstal of anderszins tenietgaan van het verhuurder, aan verhuurder vergoeden.
     • Geen veranderingen aan het gehuurde aanbrengen of reparaties laten verrichten door een ander dan verhuurder of door verhuurder ingeschakelde derden.
     • Het gehuurde niet vervreemden, verpanden, belenen, in bruikleen geven of anderszins door derden laten gebruiken.

Indien u uw zorghulpmiddel niet langer nodig heeft belt u ons  op en wij regelen dat het gehuurde zo snel mogelijk opgehaald wordt. Let u er wel op dat er nog geen nieuwe huurperiode ingegaan is; u moet voor het einde van de huurtermijn contact opnemen, anders gaat er een nieuwe huurperiode in.

 • Als u per maand wilt verlengen hoeft u verder niets te doen. U betaald vooraf de nieuwe maandtermijn. U krijgt van ons elke maand een factuur
 • Heeft u de voorkeur om per week te verlengen, laat het ons dan weten. U betaalt vooraf de nieuwe weektermijn. U krijgt van ons een factuur achteraf
 • indien u een bijzondere situatie heeft, leg die dan aan ons voor. We kunnen dan kijken hoe we u tegemoet kunnen komen

 

Het zal ons niet verbazen als het huurartikel u zo goed bevalt dat u achteraf liever had willen kopen. Dat kan met een aantrekkelijke en heldere  kortingsregeling.

 • Besluit u het bed of de patiëntenlift te kopen in uw eerste huurmaand, dan krijgt u het volledige huurbedrag van die maand als korting op het aankoopbedrag
 • Vanaf de tweede maand tot en met de tiende maand krijgt u 50% van het betaalde huurbedrag als korting
 • Als u langer huurt dan 10 maanden, doet u dat omdat u wilt huren. Kopen is dan altijd voordeliger. Wilt u na zo’n lange huurperiode uw bed toch kopen, laat het ons weten, dan zorgen wij voor een passende oplossing
 • De transport en installatiekosten kunnen we u helaas niet vergoeden

NB: voor de aankoop van andere huurartikelen maken wij een heldere afspraak met u. Laat het ons weten dat u mogelijk interesse heeft in aankoop tijdens of na de huur; dan spreken we de mogelijkheden al vast met u door.

Met bovenstaande knoppen kunt u onze voornaamste voorwaarden downloaden. Hieronder leest u een samenvatting met de belangrijkste regels in niet juridische taal. we proberen dit zo goed mogelijk te formuleren, maar uiteindelijk geld altijd de bepaling die opgenomen is onder de officiële voorwaarden die u boven kunt aanklikken.

Wij willen niet teveel voorwaarden hanteren. U en wij zijn voldoende beschermd door de wet. Maar enkele zaken willen wij vooraf benadrukken. Kiest u hieronder het soort voorwaarden dat u zoekt.

We Connect is een bedrijf met korte communicatielijnen en gespecialiseerd in thuiszorg producten. Het is onze passie snel een goede en betaalbare oplossing te bieden voor uw probleem.

Pin It on Pinterest

Share This